نهال سپید بنیادیست مستقل که توسط گروهی از معماران داوطلب بنا شده است و هدف آن ساخت مدرسه و فضاهای فرهنگی در روستاهای محروم است. موسس این گروه سپیده علمی مالک حقوق معنوی آن می باشد.
این بنیاد حاصل سال ها فعالیت در زمینه ی آموزش به کودکان و مطالعه بر روی تاثیرات فضای آموزشی بر شکل گیری شخصیت کودکان است.

كانت جمله اي داره كه به وضوح بيانگر سنگيني بار مسئولیت نهال سپید است:

از ميان امور بشري،دو امر از بقيه مشكل تر است: هنر مملكت داري و هنر تعليم و پرورش

میتوان به نوعی بزرگ ترین مسائل اجتماعی یک جامعه را با آموزش کودکان و ایجاد ذهن های خلاق و تحلیل گر از میان برداشت.

اغراق آمیز نیست اگر بگوییم با آموزش درست و مهم تر از آن داشتن فضاهای آموزشی مطلوب خصوصا در سنین کودکی، بسیاری از مشکلات شهرنشینی،کشاورزی و حفظ آثار تاریخی را میتوان بهبود بخشید.

پروژه ی سال ۹۵-۹۶ نهال سپید ساخت مدرسه ای در روستای خرانق،واقع در ۸۰ کیلومتری یزد است.در طول دوران طراحی و ساخت،گروه هایی به صورت مهمان با کودکان روستا همراه میشوند و ورک شاپ های متنوعی را برگزار میکنند.در بخش رویدادها میتوانید در جریان روند پروژه ها قرار بگیرید.

از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم….